Vad är Reumatism?

Reumatism, även kallad ledgångsreumatism eller reumatoid artrit (RA) är en kronisk sjukdom där lederna i kroppen blir inflammerade, svullnar och gör ont. Ofta är inflammationen som värst i kroppens små leder, såsom fingrar, händer och fötter.

Orsak Behandling Symptom

Reumatism är mer än bara stela och onda leder

Reumatiska sjukdomar går inte att bota. Därför försöker man istället dämpa inflammationen och smärtan genom läkemedel, olika typer av behandling och fysisk träning.

Utbredda inflammationer i kroppen påverkar mer än bara de små lederna i sig. Även större organ i kroppen kan drabbas och bli inflammerade, såsom ögonen, blodkärlen, lungsäcken eller hjärtsäcken. 

När man är sjuk kan man förutom de inflammatoriska besvären även känna sig trött och sjuk. Det är inte helt ovanligt att man går ner i vikt eller att man får en tillfälligt förhöjd kroppstemperatur eller feber.

Så fungerar en led i kroppen

För att kroppen ska kunna röra på sig behövs det leder. Lederna finns där ett eller flera ben går emot varandra och är tänkt att fungera som kroppens eget kullager. Varje led är täckt av ett rörligt och smidigt lager av brosk. Över brosket sitter även en kapsel av bindväv. På insidan av ledkapseln finns något som kallas för ledhinnan. I ledhinnan bildas det hela tiden ledvätska, som smörjer och gör så att lederna lätt kan glida mot varandra. Förutom att smörja leden, hjälper även ledkapseln till med att förse leden med näring och syre. 

När en ledkapsel blir inflammerad

Egentligen är det inte leden i sig som blir inflammerad vid reumatism, utan ledkapseln. När ledkapseln blir inflammerad blir det svårt för den att fungera som den ska. Syresättningen försämras, rörligheten minskar och på sikt kan även senorna hamna i obalans och orsaka sneda fingrar och tår.

Reumatism och ledgångsreumatism kommer i skov

Reumatism kommer i skov, vilket betyder att man under vissa perioder lider väldigt mycket av inflammationer medan andra perioder kan vara näst intill inflammationsfri.

Hur ofta skoven kommer är olika från person till person. Man kan exempelvis ha ett skov under flera år för att senare ha lindrigare besvär livet ut. Har man otur kan istället sjukdomen bli allt värre ju äldre man blir.

Vilka drabbas av reumatism?

Alla, även barn kan få besvär med reumatism, men det klart vanligaste är att de första besvären uppstår i 60- till 70-årsåldern. Kvinnor löper dessutom mer än dubbelt så stor risk att drabbas än vad män gör.

Idag finns det ungefär en miljon människor med någon typ av reumatism i Sverige, men många är utan diagnos.

Vad är reumatism för sjukdom?

Reumatism är en autoimmun inflammationssjukdom, vilket betyder att det är kroppens eget immunförsvar som reagerar och attackerar lederna, eller ledkapslarna i kroppen. Exakt varför immunförsvaret gör detta vet man idag inte.

Vad är skillnaden mellan artros och reumatism?

Artros och reumatism, eller ledgångsreumatism är nästan samma sak. Den främsta skillnaden är att reumatism drabbar hela kroppen, medans artros endast (eller åtminstone oftast) drabbar en enda led.