Symptom på reumatism?

Reumatism är en sjukdom där symtomen kan variera kraftigt från person till person. Hos vissa är tecknen tydliga, medans sjukdomen kan vara svårare att upptäcka hos andra. De klart vanligaste symtomen är ihållande ledvärk, svullna leder, stelhet och ömhet (som främst yttrar sig på morgonen) och en trötthet som inte upplevs som normal.

Skov i ett tidigt stadium av reumatism

Hos ungefär 5-10 procent som utvecklar reumatism uppstår sjukdomen plötsligt för att sen gå över till att endast vara knappt märkbar, eller inte märkbar alls under flera år, eller till och med årtionden.

Omkring 15 procent av de som drabbas får kontinuerliga perioder av reumatiska besvär som kommer och går.

Hos resterande smyger sig sjukdomen på och blir allt värre. Sjukdomen kan fortfarande komma i perioder, men det är vanligt att perioderna med symtom blir allt kraftigare ju längre tiden går.

Tidiga tecken på reumatism

Symtomen som yttrar sig tidigt är ofta smärta, stelhet och varmt inflammerade leder, ofta i fingrar och tår. Lederna kan också bli rätt röda. Det är speciellt på morgonen som många känner sig stela eller vid en längre tids orörlighet. Mot slutet av dagen brukar lederna ofta kännas mer rörliga. Även olika organ i kroppen kan drabbas av inflammationer, vilket kan påverka hur man mår i övrigt.

Många med reumatism går ner i vikt när de har en period av skov och man kan också känna sig väldigt mycket tröttare än det man gjorde innan man blev sjuk. Det är dock viktigt att förstå att det finns 80 olika sorter av reumatiska sjukdomar och varje person som drabbas kan få olika typer, eller olika kraftiga symtom. Det finns därför ingen direkt mall, för hur det ska kännas att få reumatism.

Senare tecken på reumatism

När lederna varit inflammerade en längre tid blir senorna och brosket skadade i lederna. Lederna blir då mycket stelare och man förlorar ofta en del av sin naturliga rörlighet i dom. Ofta kan fingrar och tår också börja peka snett.

Det är också vanligt att man inte känner sig lika pigg och smidig som tidigare, både i kroppen och vad gäller trötthet och ork.

Väldigt sena och allvarliga tecken på reumatism

har man haft reumatiska problem under en lång tid, och då speciellt om man inte fått någon typ av behandling, kan till slut skelettet påverkas. Detta händer då brosket brutits ner, och man kan få stora svullnader vid lederna och få stora svårigheter att använda sina fingrar och tår. Ibland kan man även behöva göra operationer för att byta ut de skadade lederna.

Reumatism kan ge andra sjukdomar

Personer med reumatism löper större risk att drabbas av vissa sjukdomar. Till exempel kan en person med reumatism också få inflammationer i tarmarna, ögonen och huden, vilket kan ge tarmsjukdomar som crohns sjukdom, uveit eller psoriasis. Även diabetes och benskörhet (osteoporos) är en förhöjd risk hos personer med reumatism.

Hur vet man om man har reumatism?

Det är inte alltid så tydligt om man har en reumatisk sjukdom eller inte. Därför kan det vara bra att ta ett blodprov om man är orolig. De vanligaste symtomen är smärta och stelhet i fingrar och tår, men detta är inte något som alla har.

Hur börjar reumatism?

Reumatism kan uppstå helt plötsligt, men också komma smygande. Varför någon drabbas av reumatism är man tyvärr inte säker på idag. De tidigaste symtomen är ofta mildare än de man utvecklar senare.