Vad orsakar reumatism?

Reumatism är en autoimmun sjukdom, vilket betyder att det är ens eget immunförsvar som ställer till med besvären. Varför immunförsvaret helt plötsligt bestämmer sig för att attackera kroppens egna celler vet man inte exakt. Troligtvis är det en kombination av triggers i kroppen som utlöser reaktionen. Men även om man inte vet den exakta orsaken, vet man idag, tack vare forskning, vilka många av dessa riskfaktorer är.

Det börjar med autoantikroppar

Vid ledgångsreumatism börjar sjukdomen med att kroppen producerar autoantikroppar, som är programmerade att styra om immunförsvaret mot kroppens egna celler. De vanligaste autoantikropparna kallas för Reumatoid faktor och Antikroppar mot citrullinerade proteinantigener (ACPA).

Genernas betydelse för att utveckla reumatism

Tack vare stora forskningsinsatser och uppbyggandet av gendatabaser har man äntligen börjat förstå vilka gener som ger en ökad risk för reumatiska sjukdomar. Förutom en ökad risk att drabbas kan man även se om det finns en ökad risk för extra svåra symtom.

Genernas betydelse gentemot ens omgivning och livssituation tros ligga på ungefär 50-60%. Det betyder alltså att generna spelar en relativt stor roll när det kommer till risken att drabbas.

Resterande 40-50% av risken att drabbas tros ligga i hur ens liv ser ut.

Yttre faktorer som ger ökad risk för reumatism

Precis vilka alla yttre faktorer är har man idag inte koll på. Man vet att psykisk och fysisk stress kan orsaka autoimmuna sjukdomar som reumatism, men inte exakt hur det fungerar, eller varför vissa drabbas när andra inte gör det.

De tre största riskerna (som man vet om idag) är tillfälliga infektioner i kroppen, rökning och hormonella faktorer, så som när man som kvinna kommer in i klimakteriet.

Går det att förebygga reumatism?

Har man familjemedlemmar och/eller släktingar med reumatiska besvär kan det finnas en poäng med att inte utsätta kroppen för onödig stress, som till exempel rökning. Som kvinna kan man också tala med sin läkare inför större hormonella förändringar i kroppen, så som inför en graviditet eller när man börjar komma in i klimakteriet.

Förutom detta är det svårt att förebygga reumatism. Det man kan tänka på, som vid andra typer av åkommor, är att försöka leva ett så pass sunt och balanserat liv som möjligt.

Varför får man reumatism?

Reumatiska besvär uppstår då kroppens immunförsvar blir omprogrammerat till att attackera kroppens egna celler. Detta beror till stor del av vad för gener man som individ bär på.

Vad utlöser reumatism?

Allt som utlöser reumatism är inte helt klarlagt, däremot vet man att hormonella förändringar, infektioner och rökning är tre stora orsaker till att de reumatiska besvären sätts igång.